Ferro-bet Rustfjerner


18
Effektiv og dyptvirkende behandling av rustproblemer. Ypperlig til bil og alle andre flater der rustskader skal repareres!

  

Ferro-Bet Rustfjerner fjerner rust og preparerer ståloverflaten før overmalingmaling. Den forandrer aktiv rust til passivt jernfosfat og hindrer videre rustutvikling under det nye malingslaget. Rustfjerneren kan påføres ved neddypping, med sprøyte eller med kost.

Generelle tips for bruk av Ferro-bet Rustfjerner:

1. Puss ned lakken i området rundt rustangrepet. Trolig vil du finne at det er rust under lakken, selv om lakken ser bra ut.

2. Er du redd for å få flekker på lakken i området rundt, så maskèr dette. Ferro-bet Rustfjerner kommer på sprayflaske, men bruk gjerne en pensel for å ha større kontroll med avrenning. Er du uheldig å tilgrise lakken, så ta en våt klut og tørk bort MED EN GANG!  Ser du i etterkant at du har fått Rustfjerner på lakken må dette rubbes og poleres bort.

3. Bruk hansker, Ferro-bet Rustfjerner er etsende og kan svi litt om du får den på huden.

4. Er det mye løs rust, - puss/slip dette bort for å spare tørketid (og Rustfjerner).

5. Ønsker du å spare enda litt mer tid, kan du spraye Rustfjerneren på og jobbe den inn med pussepapir/pussemaskin på LAV hastighet. Du vil få en mekanisk reaksjon samtidig som du får den kjemiske reaksjonen.

6. Etter at du har pusset inn Ferro-bet Rustfjerner, kan du med fordel spraye på litt ekstra Rustfjerner slik at området er godt fuktet.

7. Er metallet meget rustbefengt kan det være nødvendig med 2-3 gjentagelser. Eksempel på tilfeller der man trenger 3 påføringer er store åpne groper med rust (gravrust). Rustfjerneren virker helt ned i porene på metallet.

8. Tørketiden kan variere noe med temperatur og luftfuktighet. Ved 20 grader er det 40-50 minutter som er virketiden som regel. Er det veldig varmt vil Rustfjerneren tørke fortere ut, og man vil kunne trenge flere påføringer av den grunn for å holde flaten fuktig i den tidenprosessen går.

9. Ferro-bet Rustfjerner er ferdig med jobben når den er støvtørr, dvs. når du ser at metallet er tørt og trolig dekket med hvitt pulver (sink) og en del sort støv (jernfosfat). Er overflaten klebrig er prosessen ikke ferdig.

10. Når prosessen er ferdig, vaskes med restene bort med en våt klut. Vær nøye, - er det syre igjen vil lakk kunne koke. Man trenger ikke nødvendigvis vaske bort det støvlaget som inneholder sink og jernfosfat om det du jobber med ikke må ha en jevn og pen overflate (f.eks. hjulbuer eller lignende).

Lar du støvet ligge igjen er det gode rusthindrene egenskaper i dette. Men for en perfekt finish, vask bort støvet. Når den er tørket bort er metallet helt ubeskyttet og bør etterbehandles raskt for å unngå et nytt rustangrep. Ferro-bet Rustfjerner er overmalbar med ale typer lakk.