produktkategorier Nettbutikk

Våre avdelinger

søknad om kredittkonto søknad om kontant konto

Haraldsen
Avd. Drammen

Tollbugt. 102
3041 Drammen

Tlf. 32 81 80 80
haraldsen@farvehandel.no

Haraldsen
Avd. Eiker Senter

Prestebråtan
3300 Hokksund

Tlf. 32 75 45 15
hfi@farvehandel.no